Strojírenství

Vyvíjíme odolná a funkční řešení z drátěného pletiva a svařovaných drátěných sítí pro strojírenství a strojní zařízení. Důležitým faktorem jsou vždy vyčištěné provozní kapaliny, které zajišťují přesnost a dlouhou životnost strojů. Lze tak předejít přerušení procesu a snížit nároky na údržbu, což v neposlední řadě zajišťuje i kvalitu konečného produktu. Stejně tak hraje velkou roli bezpečnost vašich zařízení a strojů. Díky ochranným mřížkám vyrobeným na míru zvýšíme bezpečnost vašich výrobků.

Na požádání s vámi vyvineme výrobek, který bude optimálně přizpůsoben vašemu procesu. Například filtrační prvek navrhnou naši technici speciálně pro váš závod a vyrobí jej u nás za nejmodernějších výrobních podmínek.

Vyrábíme:

  • Ochranné a bezpečnostní mřížky pro zařízení
  • Ochrana při zásahu
  • Ochrana špiček prstů
  • Filtrační vložky
  • Filtrační média a filtry
  • Síta a sítové sítě
  • Tlumiče hluku
  • Výběr vazby a materiálu sít má významný vliv na složku výrobku, např. z hlediska odolnosti proti oděru, tepelné vodivosti, pevnosti v tahu nebo teplotní odolnosti.


Podporujeme vás při vývoji, plánování a návrhu, abychom vám zajistili správný výrobek pro vaši aplikaci. Protože dodáváme nejen standardní výrobky, ale také polotovary vyrobené speciálně pro vás, jako jsou válcované výrobky a montované díly v širokém rozsahu výrobních hloubek.


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 7